Barnböcker för alla åldrar

Det finns bara fördelar med att läsa för ditt barn. Högläsning ger upphov till en rad positiva effekter. Ökat ordförråd och läsförståelse, större empati och koncentrationsförmåga. Ditt barn utvecklar också sin fantasi samtidigt som ni kommer närmare varandra och skapar starkare band.

Här hittar du barnböcker för kvällsläsningen, pekböcker för de mindre barnen. Ävne böcker med fantastiska illustrationer som utvecklar ditt barns kunskap och lärande. För de större barnen rekommenderar vi en kapitelbok ni kan återvända till under flera spännande kvällar.


Stora fördelar med att läsa för ditt barn

Det finns inga tvivel om att en barns läsförmåga och läsförståelse är avgörande för barnets framtida framgång i skola, arbete och livet i stort. Du som förälder har stora möjligheter att hjälpa ditt barn genom högläsning redan från tidig ålder. När du läser för ditt barn målar du upp en bild för hur världen, bortom barnets egen omgivning, kan se ut. Att läsa om utmaningar, känslor, intriger, äventyr och gåtor tillåter barnet att få hantera sina känslor och tankar kring dessa scenarion utan att själv behöva uppleva dem.

Även barnets kognitiva utveckling förbättras avsevärt via läsning. Den kognitiva utvecklingen handlar om hur väl ditt barn utvecklar sina intellektuella färdigheter, dvs att memorera information, problemlösning, beslutsfattande och övergripande förståelse. Det är oerhört viktigt att vi stödjer och utmanar vårt barn kognitivt för att ge den rätt förutsättningar för framtiden, vilket alltså högläsning hjälper till med i stor utsträckning.